1.
Скенирај го QR кодот кој
те носи на zlatendab.mk
2.
Внеси го кодот
од капачето
3.
Освој
супер награди

АМБАЛАЖИ КОИ
УЧЕСТВУВААТ ВО
НАГРАДНАТА ИГРА

0,33 л.

Стаклена
амбалажа

0,5 л.

Стаклена
амбалажа

1,5 л.

Пластична
амбалажа

НАГРАДИ

ДАТУМИ НА
ИЗВЛЕКУВАЊЕ

07.7.2023

14.7.2023

21.7.2023

28.7.2023

04.8.2023

11.8.2023

18.8.2023

25.8.2023

ВИ БЛАГОДАРИМЕ
НА УЧЕСТВОТО!

ПРАВИЛНИКПОЛИТИКА ЗА ПРИВАТНОСТ