Age verification

Дали сте над 18 години?

Со отворање на оваа страница се согласувате со нашата Политика за приватност

За да пристапите до оваа веб страница потребно е да имате 18 години или повеќе. Потврдете ја вашата воздраст за да ја видите содржината

ЗА ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА

Прилепска Пиварница е основана 1924 година. Тој период се карактеризира со мануелно производство, кое расне од година во година и на почетокот на Втората светска војна достигнува до 8.000 хектолитри пиво годишно. Со преземањето на раководството од страна на млади високообразовани кадри, во 1975 година почна и брзиот пораст на Прилепска Пиварница и во текот на следните три години, производството скокна на 250.000 хектолитри пиво годишно.
Во 2000 година го лансира пивото „Златен Даб“. Од самото појавување на Златен Даб, во Пиварницата е инсталирана опрема за целосно и автоматско водење на процесот на ферментација на пиво, целосно стерилно производство на пивски квасец и автоматско миење на целата опрема и инсталација.

Во 2003 година е спроведена втората фаза од инвестицискиот проект, која се однесуваше на проширување на капацитетот. Тоа проширување подразбираше шест нови садови за ферментирање, дополнителна опрема во одделението за варење на пивскиот слад и дополнителна нова амбалажа.

Во 2007 година, Прилепска Пиварница изврши целосна реконструкција, проширување и целосна автоматизација на одделението „варилница на пиво“, се со цел да го одржи квалитетот на својот производ, но и да одговори на барањето за негова постојана присутност на пазарот. Во почетокот на 2009 година беа набавени 16 цилиндрично-конусни танкови со вкупен капацитет до 500.000 хектолитри за сместување на пивото во периодот на негова стабилизација и матурација во процесот на производство. На таков начин се зголемува и капацитетот на летниот подрум, што значи можност за зголемено производство и тоа со стандардно висок квалитет.

Во 2011 година, Пиварницата инвестира во безкиселгурна филтрација. Со оваа инвестиција, Пиварницата стана една од трите во Европа и единствена во регионот што ја поседува оваа опрема, со која се заштитува животната средина – по филтрацијата нема отпад. Имено,  поставени се мембрански филтри каде се преработуваат фините честички на квасец и протеинскиот талог. Новиот начин на филтрација дозволува и постојана стабилизација на пивото, за намалување на состојките кои влијаат на горчината на пивото, со што се добива чиста горчина. Инвестицијата претставува заокружување на целиот процес за производство на пиво, комплетно автоматизиран и компјутеризиран.

Во 2013 година, 7.5 милиони евра се инвестирани во нова линија за полнење на пиво и газирани пијалаци во стаклена амбалажа. Ова е досега најголемата инвестиција во Прилепска Пиварница за една година. Новата инвестиција е линија за полнење пијалаци во стаклена амбалажа составена од 15 машини набавени од најпознатата компанија од ваков тип – Кронес од Германија. Ова е единствена од ваков тип опрема во Македонија. Со оваа инвестиција приближно 30-тина милиони евра се инвестирани во последниве десетина години во Прилепска Пиварница и тоа пред се во опрема за филтрација и стабилизација на пиво или позната како бескиселгурна филтрација, опрема за обработка на вода, за одлежување, матурација и стабилизација на пивото, инвестиции во нови производи и друго.

Патот на квалитетот и традицијата од 1924 г. до денес

Со континуирано инвестирање во производниот процес уште од своето основање во 1924 година па до денес, Прилепска Пиварница постојано го подобрува квалитетот на своите постојни производи и создава нови.

КАКО ПОЧНАВМЕ

Основана е Прилепска Пиварница. Започната е изградбата на првиот индустриски капацитет во Прилеп – Пивара на местото викано Крбла, реон Чачорица.

1924

ПАРЕН КОТЕЛ

Се инсталира парен котел за варење на пивото.

1953

ЛАНСИРАЊЕ НА ЗЛАТЕН ДАБ

Лансирано е пивото „Златен Даб“, кое се карактеризира со висок и одличен вкус. Од самото појавување на Златен Даб, во Пиварницата е инсталирана опрема за целосно и автоматско водење на процесот на ферментација на пиво.

2000

ПРОШИРУВАЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ

Спроведена е втора фаза од инвестицискиот проект, која се однесуваше на проширување на капацитетот на производство.

2003

ЦЕЛОСНА АВТОМАТИЗАЦИЈА

Прилепска Пиварница изврши целосна реконструкција, проширување и целосна автоматизација на одделението „варилница на пиво“.

2007

ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ

Набавени се 16 цилиндрично- конусни танкови со вкупен капацитет до 500.000 хектолитри за сместување на пивото во периодот на негова стабилизација и матурација во процесот на производство.

2009

БЕСКИСЕЛГУРНА ФИЛТРАЦИЈА

Пиварницата инвестира во безкиселгруна филтрација, инвестиција со која Пиварницата стана една од трите во Европа и единствена во регионот што ја поседува оваа опрема, со која се заштитува животната средина.

2011

НАЈГОЛЕМА ИНВЕСТИЦИЈА

Пиварницата инвестира во нова линија за полнење на пиво и газирани пијалаци во стаклена амбалажа. Ова е единствена од ваков тип опрема во Македонија.

2013

ПИВАРНИЦАТА ДЕНЕС

Инвестициите во високата технологија ја направија една од најмодерните пиварници на Балканот. Годишниот капацитет на варилницата е 582.000 хектолитри пиво годишно.

2023