Age verification

Дали сте над 18 години?

Со отворање на оваа страница се согласувате со нашата Политика за приватност

За да пристапите до оваа веб страница потребно е да имате 18 години или повеќе. Потврдете ја вашата воздраст за да ја видите содржината

PËR BIRRARINË – PËR BIRRARINË E PRILEPIT

Birraria e Prilepit është themeluar në vitin 1924. Kjo periudhë karakterizohet nga prodhimi manual, i cili rritet nga viti në vit dhe në fillim të Luftës së Dytë Botërore arrin deri në 8,000 hektolitra birrë në vit. Me marrjen e udhëheqjes nga stafi i ri me arsim të lartë, rritja e shpejtë e Birrarisë së Prilepit filloi në 1975 dhe gjatë tre viteve të ardhshme, prodhimi u rrit në 250.000 hektolitra birrë në vit.

Në vitin 2000, lançohet „Zlaten Dab“. Që nga shfaqja e Zlaten Dab, pajisjet janë instaluar në Birrarinë për menaxhimin e plotë dhe automatik të procesit të fermentimit të birrës, prodhimin plotësisht steril të majave të birrës dhe larjen automatike të të gjitha pajisjeve dhe instalimit.

Në vitin 2003, u zbatua faza e dytë e projektit të investimit, e cila kishte të bënte me zgjerimin e kapaciteteve. Ky zgjerim përfshinte gjashtë enë të reja për fermentim, pajisje shtesë në njësinë për të zirë ëmbëlsinë e birrës dhe paketim shtesë të ri.

Në vitin 2007, Birraria e Prilepit kreu një rikonstruksion të plotë, zgjerim dhe automatizim të plotë të njësitë për “vendin ku zien birra”, me qëllim ruajtjen e cilësisë së produktit të saj, por edhe për t’iu përgjigjur kërkesës për praninë e saj të përhershme në treg. Në fillim të vitit 2009, 16 tanke cilindrike-konike u siguruan me një kapacitet të përgjithshëm deri në 500.000 hektolitra për të vendosur birrën gjatë stabilizimit dhe maturimit të saj në procesin e prodhimit. Në këtë mënyrë, rritet edhe kapaciteti i bodrumit veror, që do të thotë mundësia e rritjes së prodhimit me cilësi të lartë standarde.

Në vitin 2011, Birraria investoi në filtrimin pa acid. Me këtë investim, Birraria është bërë një nga tre në Evropë dhe e vetmja në rajon që zotëron këtë pajisje, e cila mbron mjedisin jetësor – nuk ka mbeturina pas filtrimit. Gjegjësisht, filtrat e membranës vendosen ku përpunohen grimcat e imëta të majave dhe sedimenteve të proteinave. Mënyra e re e filtrimit gjithashtu lejon stabilizimin e vazhdueshëm të birrës për të zvogëluar përbërësit që ndikojnë në hidhësinë e birrës, duke rezultuar në hidhësi të pastër. Investimi përfaqëson përfundimin e të gjithë procesit të prodhimit të birrës, plotësisht të automatizuar dhe të kompjuterizuar.

Në vitin 2013, 7.5 milionë euro u investuan në një linjë të re për mbushjen e birrës dhe pijeve të gazuara në paketimin e qelqit. Ky është investimi më i madh në Birrarinë e Prilepit në një vit. Investimi i ri është një linjë për mbushjen e pijeve në paketimin e qelqit të përbërë nga 15 makina të prokuruara nga kompania më e famshme e llojit të saj – Krones nga Gjermania. Ky është lloji i vetëm i pajisjeve në Maqedoni. Me këtë investim, përafërsisht 30 milionë euro janë investuar në dhjetë vitet e fundit në Birrarinë e Prilepit, kryesisht në pajisje për filtrimin dhe stabilizimin e birrës ose të njohura si filtrim i pa acid, pajisje për trajtimin e ujit, për qëndrimin, maturimin dhe stabilizimin e birrës, investime në produkte të reja dhe më shumë.

RRUGA E CILËSISË DHE TRADITËS NGA VITI 1924 DERI NË DITËT E SOTME

Me investime të vazhdueshme në procesin e prodhimit që nga themelimi i saj në vitin 1924 e deri më sot, Birraria e Prilepit vazhdimisht përmirëson cilësinë e produkteve të saj ekzistuese dhe krijon të reja.

SI FILLUAM

Është themeluar Birraria e Prilepit. Ndërtimi i objektit të parë industrial në Prilep – Birraria filloi në vendin e quajtur Kërbla, rajoni i Kaçoricës.

1924

KAZAN ME AVULL

Një kazan me avull është instaluar për të zier birrën.

1953

LANÇIMI I ZLATEN DAB

U lançua birra “Zlaten Dab”, e cila karakterizohet me shije të lartë dhe të shkëlqyeshme. Që nga shfaqja e Zlaten Dab, pajisjet janë instaluar në Birrari për të udhëhequr plotësisht dhe automatikisht procesin e fermentimit të birrës.

2000

ZGJERIMI I KAPACITETEVE

U krye një fazë e dytë e projektit të investimit, e cila kishte të bënte me zgjerimin e kapacitetit prodhues.

2003

AUTOMATIZIMI I PLOTË I VITIT

Birraria e Prilepit realizoi një rikonstruksion të plotë, zgjerim dhe automatizim të plotë të njësisë të birrës “në vendin ku zien birra”.

2007

RRITJA E KAPACITETEVE

Janë prokuruar 16 tanke cilindrike-konike me një kapacitet të përgjithshëm deri në 500.000 hektolitra për të vendosur birrën gjatë stabilizimit dhe maturimit të saj në procesin e prodhimit.

2009

FILTRIMI PA ACID

Birraria investon në filtrimin pa acid, një investim me të cilin Birraria bëhet një nga tre birraritë në Evropë dhe e vetmja në rajon që zotëron këtë pajisje, e cila mbron mjedisin jetësor.

2011

INVESTIMI MË I MADH

Birraria po investon në një linjë të re për mbushjen e birrës dhe pijeve të gazuara në paketimin e qelqit. Ky është lloji i vetëm i pajisjeve në Maqedoni.

2013

BIRRARIA SOT

Investimet në teknologji të lartë e kanë bërë atë një nga birraritë më moderne në Ballkan. Kapaciteti vjetor i vendit për të zier është 582.000 hektolitra birrë në vit.

2023